ติดตั้งเชื่อมท่อ HDPE

การเชื่อมต่อท่อ HDPE 4 วิธี​

ท่อโพลีเอทิลีนที่มีค่าความหนาแน่นสูงหรือ HDPE เป็นท่อที่ใช้อุตสาหกรรมและใช้ในการขนส่งสิ่งของตั้งแต่น้ำไปจนถึงก๊าซธรรมชาติในหลุมฝังกลบ ท่อ HDPE มีความทนทานสูงมากและมีราคาค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับท่อชนิดอื่น เช่น ท่อ PVC โดยท่อ HDPE มักจะใช้งานใต้ดินและมีอัตราการไหลสูง และมักไม่ใช้งานกับระบบขนาดเล็ก เช่น บ้าน, โรงเรียนหรืออาคารทั่วไปอื่น ๆ และเนื่องจากท่อชนิดนี้มีความสำคัญมาก จึงต้องมีการเชื่อมต่อท่อเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมเพื่อให้ท่อมีความแข็งแรง 

วิธีการเชื่อมต่อท่อ HDPE มีอยู่หลายวิธีและมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกัน โดยบทความนี้จะอธิบายวิธีการเชื่อมต่อท่อที่แตกต่างกัน 4 วิธีคือ การเชื่อมชน, การเชื่อมด้วยความร้อน, การขึ้นปีกและการใช้ข้อต่อเชิงกล ซึ่งวิธีการเชื่อมต่อท่อเหล่านี้จะเน้นที่ความง่ายดายและความรวดเร็ว

การเชื่อมชน 

การเชื่อมชนเป็นกระบวนการเชื่อมด้วยความร้อนที่ปลายท่อทั้งสองด้าน ทำให้ท่อเชื่อมต่อกันแบบถาวร อีกทั้งยังเป็นวิธีการที่ประหยัดและทำให้ของเหลวไหลผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยจะนำปลายท่อทั้งสองด้านมาเชื่อมต่อกันภายใต้ความดันและทิ้งไว้ให้เย็นในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งข้อต่อที่ได้จะสามารถทนต่อแรงดันที่ปลายท่อได้

การเชื่อมด้วยความร้อน

 การเชื่อมด้วยความร้อนเป็นวิธีการที่ได้รับการพัฒนามากที่สุด อีกทั้งยังเป็นวิธีเชื่อมท่อที่ประหยัดและปลอดภัยมากที่สุดในปัจจุบันนี้ โดยจะใช้ความร้อนที่เกิดจากกระแสไฟฟ้ามาหลอมละลายผนังท่อและพื้นผิวท่อเพื่อทำให้เกิดรอยต่อที่เป็นเนื้อเดียวกันและมีความแข็งแรงกว่าตัวท่อ อีกทั้งวิธีการเชื่อมด้วยความร้อนนี้ยังสามารถใช้เชื่อมท่อหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำจากวัสดุ PE ชนิดที่ต่างกันและมีความหนาที่ต่างกันได้ หากท่อเหล่านั้นมีค่าดัชนีการหลอมไหลและค่าความหนาแน่นรวมที่เข้ากันได้

การขึ้นปีก

การขึ้นปีกมักใช้กับการเชื่อมต่อท่อแรงดัน PE กับวาล์ว, สถานีสูบน้ำและท่อที่ทำมาจากวัสดุอื่น ๆ โดยข้อต่อต้องสามารถถ่ายโอนแรงตามแนวแกนในระยะยาวได้ ดังนั้นจึงควรมีการเชื่อมต่อท่อที่ถูกต้องและมีการใช้ชิ้นส่วนในการเชื่อมต่อที่เหมาะสม

การใช้ข้อต่อเชิงกล

การใช้ข้อต่อเชิงกลเป็นการเชื่อมต่อท่อ HDPE แบบชั่วคราววิธีหนึ่ง โดยส่วนประกอบทั่วไปของข้อต่อจะประกอบด้วยตัวข้อต่อ, แป้นเกลียว, ซีลยางหรือโอริง, แผ่นสำหรับเสริมความแข็งแรงและแหวนยึด 

การใช้ข้อต่อเชิงกลเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมเนื่องจากไม่ต้องใช้การบัดกรี วิธีนี้จึงมีความรวดเร็วและเชื่อมต่อได้ง่าย อีกทั้งไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือทักษะพิเศษในการเชื่อมต่อ การใช้ข้อต่อเชิงกลเป็นการเชื่อมต่อแบบชั่วคราว จึงเหมาะสมกับการเชื่อมต่อที่อาจต้องมีการถอดแยกชิ้นส่วนเป็นครั้งคราวหรือถอดแยกชิ้นส่วนออกบางส่วนเพื่อการบำรุงรักษา

ข้อควรระวังเรื่องความปลอดภัย

คุณควรศึกษาวิธีการใช้งานอุปกรณ์ทั้งหมดอย่างปลอดภัยก่อนการเชื่อมต่อท่อ และจงจำไว้ว่าถึงแม้จะไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์นั้น ๆ ก็ไม่ได้หมายความว่าอันตรายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นั้นจะหายไปด้วย

ที่มา

Visitors: 17,538