Polyurea Pure Spray 100%

Pure Polyurea


ประเภทของ "Polyurea" แบ่งตามคุณภาพของวัสดุ
1. Rim Polyurea
เป็น Polyurea คุณสมบัติโดยทั่วไป มีคุณภาพต่ำที่สุด นิยมใช้ในงานขึ้นรูปต่างๆ เป็นกันชนรถหรือ Liner หลังรถกระบะ ไม่ทนต่อเคมี ไม่ทนต่อภาวะ Hydrolysis สามารถใช้ในงานกันซึมได้แต่คุณภาพต่ำกว่า Hybrid Polyurea และ Pure Polyurea. อายุการใช้งาน 1-3 ปี หากนำไปใช้เป็นวัสดุกันซึมไม่สามารถนำไปเคลือบในแท็งค์น้ำได้
2. Hybrid Polyurea
เป็น Polyurea ที่มีส่วนผสมของ Polyurethane เป็นลูกผสมระหว่าง Polyurea และ Polyurethane คุณสมบัติทั่วไปดีกว่า Rim Polyurea แต่ไม่ดีเท่า Pure Polyurea หากนำไปใช้ในงานกันซึมจะมีอายุการใช้งาน 2 - 5 ปี เนื่องจาก Hybrid Polyurea ไม่สามารถทนทานต่อสภาวะ Hydrolysis ได้จึงไม่สามารถใช้ Hybrid Polyurea เคลือบในแท็งก์เก็บน้ำ หรือพื้นที่ๆ มีน้ำขังตลอดเวลาได้
3. Pure Polyurea 100%
เป็น Polyurea ที่แห้งตัวด้วยระบบที่เรียกว่า Auto cure จึงแห้งตัวได้ในสภาวะอุณหภูมิติดลบ -30 องศาเซลเซียส และไม่มี Catalyst เป็นส่วนประกอบในการเร่งปฏิกิริยาการเซทตัวของวัสดุ ด้วยเหตุนี้เอง Pure Polyurea 100% จึงมีคุณสมบัติที่แตกต่างจาก Rim Polyurea และ Hybrid Polyurea มาก กล่าวคือ หากนำไปทำพื้นกันซึมดาดฟ้าสามารถแช่น้ำขังได้และมีอายุการใช้งาน 10 - 30 ปี จึงนิยมนำ Pure Polyurea มาใช้ในการทำงาน Internal Tank เช่น เคลือบในบ่อบำบัดน้ำเสีย, เคลือบในแท็งก์น้ำดื่ม (NSF61 Approved) เคลือบเป็น Tank Deminization Water และมีคุณสมบัติที่ทนทานต่อแรงอัดจึงนิยมนำไปใช้ในกำแพงกันระเบิด งานเคลือบป้องกันผิวคอนกรีตและเหล็กจากสนิม ป้องกันการกัดกร่อน สึกกร่อนจากภาวะน้ำทะเลเป็นต้น
บริษัท พีพี บึยอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ใช้วัสดุ Pure Polyurea 100% กับเครื่องพ่นสเปรย์แรงดันสูง ซึ่งเป็นเครื่องพ่นของบริษัทเอง ชนิด Heated Plural Spray เครื่องพ่นของเรามีแรงดัน 400-450 bar และมี Heat Host อุณหภูมิได้สูงกว่า 70 องศาเซลเซียส โดยแรงดันเครื่องและอุณหภูมิมีผลสำคัญต่อคุณภาพเป็นอย่างมาก

"Pure Polyurea 100%" แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ดังนี้
1. การใช้ Pure Polyurea 100% เคลือบเพื่อทำเป็นวัสดุทนเคมีสูง บ่อบำบัดน้ำเสีย ทนกรด - ด่าง 
2. การใช้ Pure Polyurea 100% ร่วมกับคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อผลิตโครงสร้างอาคารที่สามารถดูดซับแรงอัดจากระเบิด
3. การใช้ Pure Polyurea 100% เป็นกันซึมดาดฟ้าที่ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน เป็นวัสดุกันซึมที่ดีที่สุดในโลก
4. การใช้ Pure Polyurea 100% ในการเคลือบแท็งค์ สามารถต้านทานแรงดึงจากรอยแตกร้าวของแท็งค์ ป้องกันการรั่วซึมชั้นยอด


เพียวโพลียูเรียทนเคมีสูง (Pure Polyurea High Chemical Resistance) คือ การเคลือบวัสดุด้วยสาร Pure Polyurea 100% เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี เป็นการป้องกัน กรด-ด่าง สารเคมีไม่ให้ทำลายคอนกรีตหรือผิวเหล็ก ที่มักพบได้ในผิวคอนกรีต Metalsheet roofs, Cold room & Food operation area,Water pump หรือถังตกตะกอน (Clarifier Tank) Pure Polyurea สามารถเคลือบบ่อบำบัดน้ำเสียและพื้นบริเวณรอบ ๆ โดยสามารถเคลือบได้ทั้งบ่อเก่าและบ่อใหม่ และยังสามารถเคลือบวัสดุได้อย่างหลากหลาย เช่น คอนกรีต, เหล็ก, Vivaboard, Smartboard, กระเบื้อง, ดินเผา, กระเบื้อง Ceramic, ไม้อัด, Metal Sheet, Stainless หรือแม้แต่แผ่น Isowall ทำให้การเคลือบวัสดุด้วย Pure Polyurea 100%  ถูกนำมาใช้อย่างหลากหลาย เป็นทางเลือกใหม่ในการเคลือบวัสดุเพื่อผลิต อาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีความคงทน อย่างแท้จริง


คุณสมบัติเด่นของ "Pure Polyurea 100%" คือ
1. มี Elongation สูง ประมาณ 300 - 600%
2. เป็นวัสดุกันซึมที่ดีเยี่ยมเนื่องจากทนทานต่อภาวะ Hydrolysis ได้เป็นอย่างดี
3. ทนทานต่อการกัดกร่อนจากเคมีหลายชนิด
4. ทนอุณหภูมิได้ -40 °C ถึง 200 °C
5. ทนทานต่อแรงดึงจากการแตกร้าวของคอนกรีต (Bridge crack) ได้ 2 - 3 มม.
6. ยึดติดกับวัสดุคอนกรีต, เหล็กได้ดีเยี่ยม
7. รับแรงดึงได้มาก
8. ทนทานต่อการสึกกร่อน Abrasion
9. ทนต่อ UVA และ UVB ได้มากกว่า 3,000 ชั่วโมง
เคลือบเพียวโพลียูเรียเพื่อต้านทานแรงระเบิด (Pure Polyurea Blast Proof) ในประเทศสหรัฐอเมริกา วัสดุ "Pure Polyurea" ถูกนำมาใช้ควบคู่กับการใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber) ในการสร้างอาคารที่สามารถต้านทาน และดูดซับแรงระเบิด ทำให้ผนังอาคารมีความเหนียว ยืดหยุ่น ดูดซับแรงอัดรับแรงดึง วัสดุวิศวกรรมทั้งสองชนิดจึงเป็นที่นิยมในการเสริมกำลังอาคารเพื่อต้านทานระเบิด
อาคารหรือกำแพงกันระเบิดนั้นตามปกติควรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ถ้าอาคารดังกล่าวเป็นอาคารที่มีผนังก่ออิฐฉาบปูน การรับกำลังส่วนแรกจากองค์อาคารเองจะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่อนการเสริมกำลังอาคารควรเตรียมผิวคอนกรีตด้วยเครื่องเจียรทำความสะอาด และติดตั้ง CFRP ในแนวแกน X และแกน Y จากนั้นถึงดำเนินการสเปรย์ Pure Polyurea ตามความหนาที่กำหนด
เมื่อติดตั้งวัสดุ และ (Carbon Fiber) เรียบร้อยแล้วผนัง และอาคารจะถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุทั้งสอง เมื่อเกิดการระเบิดหากคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกห่อหุ้มอยู่แตกกระจาย วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ และ Pure Polyurea จะช่วยลดการแตกกระจาย และทำให้ผู้อยู่ในอาคารปลอดภัย

กันซึมเพียวโพลียูเรีย (Pure Polyurea Waterproof)

เป็นวัสดุกันซึมชนิด 100% Solid non VOC, 2 ส่วนผสม แห้งตัวแบบ Auto Cure มี Elongationตั้งแต่ 200 - 1,000% และการต่อต้านการซึมผ่านของน้ำดีเป็นอันดับ 1 ในตระกูล Elongation Waterproof ทั้งหมด
กันซึม Pure Polyurea เป็นวัสดุกันซึมที่ดีกว่า Hybrid Polyurea, Rim Polyurea, Acrylic, Liquid Bitumen, หรือ Bitumenชนิดอื่นๆ สามารถแช่น้ำได้และสามารถนำไปใช้เป็นวัสดุเคลือบภายในแท็งก์น้ำดี, แท็งก์น้ำเสีย และแท็งก์น้ำ RO. Deminization Water Tank ในขณะที่กันซึมชนิดอื่นๆ ข้างต้นไม่สามารถทำได้ กันซึม Pure Polyurea สามารถแช่อยู่ในน้ำทะเลได้นาน 75 ปี Pure Polyurea สามารถทนแรงดึงของคอนกรีตที่แตกร้าวบนดาดฟ้าได้ดีเยี่ยมจึงสรุปได้ว่า
คุณสมบัติเด่นของ "กันซึม Pure Polyurea" (Pure Polyurea waterproof) คือ
• ยืดหยุ่นตัวสูง 300 - 600 % (แล้วแต่รุ่น และวัตถุประสงค์การใช้งาน)
• ทนต่อการเสียดสี และแรงกระแทกได้อย่างดี
• เซตตัวภายใน 10 - 30 วินาที
• รถสามารถวิ่งทับได้ภายใน 30 นาที
• แช่น้ำได้โดยไม่ถูกภาวะ Hydrolysis ทำลายผิว
• อายุของผลิตภัณฑ์ภายใต้การแช่น้ำทะเลยาวนานกว่า 75 ปี
• ทนต่อกรดสารเคมีหลากหลายชนิด
• ทนอุณหภูมิได้ -45 °C ถึง 200 °C
• สามารถเซตตัวได้ภายใต้สภาวะติดลบ -30 °C (เพราะเป็นวัสดุที่ Auto cure)
• เป็นวัสดุกันซึมที่ไร้รอยต่อ ทนทานต่อการขังของน้ำและ Hydrostatic Pressure ได้ดีเยี่ยม 

"กันซึม Pure Polyurea" (Pure Polyurea Waterproof)
"กันซึม Pure Polyurea" (Pure Polyurea Waterproof) เป็นวัสดุกันซึมที่ดีที่สุดในโลก แห่งยุคปัจจุบัน
กันซึม Pure Polyurea มีอายุใช้งานนานถึง 20 - 50 ปี และสามารถแช่น้ำได้นานตลอดอายุการใช้งาน ทนรอยร้าวจากการยืด-หดตัวของอาคาร ทนทานต่อการรั่วซึม แสงUVและน้ำท่วมขังได้เป็นอย่างดี เป็นวัสดุกันซึมที่ผลิตมาจาก Amine และ Polyol เมื่อผสมกันจะสร้างพันธะที่เรียกว่า Urea Linkage โดยที่ปราศจาก Catalyst (ตัวเร่งปฎิกิริยา)


เคลือบแท็งก์ด้วยเพียวโพลียูเรีย (Pure Polyurea Tank Lining)
คือ การเคลือบแท็งก์ด้วย Pure Ployurea 100% วัสดุกันซึมที่ต่อต้านการซึมผ่านของน้ำที่ดีที่สุดในกันซึมชนิด Elongation Waterproof สามารถแช่น้ำได้ การเคลือบแท็งก์ด้วย Pure Polyurea 100% เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น การเคลือบภายในแท็งก์น้ำดี, การเคลือบแท็งก์น้ำเสีย และแท็งก์น้ำ RO. Deminization Water Tank 
คุณสมบัติเด่นในการ "เคลือบแท็งก์คอนกรีตด้วยเพียวโพลียูเรีย" (Pure Polyurea Concrete Tank Lining)
1. ต้านทานแรงดึงเมื่อคอนกรีตแตกร้าว (Bridge Crack)
2. ป้องกันการรั่วซึมอย่างดีเยี่ยม
3. เพิ่มความสามารถของ Concrete Tank ในการรับ Erosion และ Gravitation 
4. ปกป้องผิวคอนกรีตจากเคมีอ่อนๆ ของน้ำเสียทำให้คอนกรีตไม่สัมผัสกับน้ำเสียโดยตรงอันจะมีผลให้เกิดการกัดกร่อนที่คอนกรีต
5. ยืดอายุของเหล็กเสริมภายในคอนกรีตให้ไม่เป็นสนิม
เคลือบแท็งก์ด้วยเพียวโพลียูเรีย (Pure Polyurea Tank Lining)
คุณสมบัติเด่นในการ "เคลือบแท็งก์เหล็กด้วยเพียวโพลียูเรีย" (Pure Polyurea Steel Tank Lining)
1. ป้องกันสนิม (Corrosion Protection)
2. ป้องกันการรั่วซึม (Leak Protection)
3. ทำหน้าที่กันซึม (Waterproofing)
4. ยืดอายุของแท็งก์เหล็กจากการเป็นสนิม

โปรโมชั่นต้อนรับหน้าฝน 10-30% สนใจสินค้าคลิกเลย

Visitors: 16,565