ประวัติบริษัท

บริษัท พีพี บียอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด

     พีพี บียอนด์ ฯ เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจและประสบการณ์การทำงานทางด้านงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ( Environment Engineering ) ของ คุณพีรญา อินทรสาร และประสบการณ์การทำงานทางด้านการตลาดงานระบป้องกันการรั่วซึมและเคลือบผิว ของ คุณประกิต วงค์กำภู
รวมทั้งการทำงานของทีมงานตลอดระยะเวลากว่า 13 ปี จนได้พัฒนามาเป็น บริษัท พีพี บียอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายและบริการติดตั้งสีอุตสาหกรรม, วัสดุกันซึมคุณภาพสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจาก PENTENS และเคมีภัณฑ์ก่อสร้างจาก CEMKRETE เป็นต้น

    เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นให้บริการด้านงานวิศวกรรมและให้บริการด้านงานระบบป้องกันการรั่วซึมและป้องกันการคอนเดนซ์ งานติดตั้งระบบท่อ HDPE ,STAINLESS, PVC, Modul UF และอื่น ๆ งานให้คำปรึกษาและออกแบบด้านการบำบัดน้ำเสีย, การกำจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีทีมงานซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านวิศวกรรม ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี

   บริษัท พีพี บียอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 ให้บริการในส่วนงานติดตั้งระบบ งานออกแบบ และงานให้คำปรึกษาแก่องค์กรภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานปรับปรุงระบบบอยเลอร์ในเขตพระราชฐาน งานระบบกันซึมหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน งานบ้านพักอาศัย งานปรับปรุงระบบท่อและระบบกันซึมในโรงงานเครือ CPF และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 2555 ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสี Sigma จาก PPG Coating

ปี 2560 ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย Polyurea Pentens SPU-1000 จาก PENTENS Thailand 

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ระบบกันซึมที่ดีที่สุด Polyurea , PU Foam injection, เคมีภัณฑ์ก่อสร้างทุกชนิด, ติดตั้งระบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ UF เป็นต้น

Visitors: 15,282